Retusz zdjęć

Koszt retuszu zdjęć jest ustalany indywidualnie po zapoznaniu się z materiałem, który ma być poddany obróbce. Retusz może dotyczyć ciała człowieka, tła, a także prowadzić do usuwania niektórych fragmentów zdjęcia. Wykonujemy także "odmładzanie" zdjęć zeskanowanych z odbitek, których kolory mocno już pobladły i usuwamy z nich uszkodzenia takie jak: zadrapania, zagięcia i plamy. Spotykamy się z opiniami, że jakość i ceny naszych usług retuszerskich są bardzo konkurencyjne.

Nasze doświadczenie pozawala określić szacunkowy koszt różnych usług, który przestawiamy poniżej. Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT 23 %.

 

Korekcja cery i sylwetki

Podana cena dotyczy zdjęcia przedstawionego powyżej. Dokonano w nim korekcji sylwetki (wcięcie w talii, brzuch) oraz wygładzenia skóry. Poprawiono także kolorystykę zdjęcia oraz kontrasty. Można przyjąć, że większość zdjęć ludzi jesteśmy w stanie poprawić w podobny sposób, a koszt takiej obróbki zamknie się w przedziale cenowym 19,90- 49,90 zł za sztukę. Precyzyjną wycenę przedstawiamy dla każdego zdjęcia indywidualnie, przy większej ilości zdjęć przewidujemy rabaty.

 

Usuwanie ze zdjęcia niepożądanych elementów

Podana cena dotyczy zdjęcia przedstawionego powyżej. Usunięto z niego niektóre znaki drogowe, tabliczkę przed żywopłotem oraz dużą reklamę (niebieski napis na budynku). Jest to przykład obróbki, która nie wymaga największej dokładności ze względu na niewielką rozdzielczość zdjęcia. Cena prac graficznych tego rodzaju będzie tym wyższa, im większe będą wymagania odnośnie precyzji wykonanych prac. Dlatego koszt naszej pracy wyceniamy indywidualnie, po przedstawieniu nam materiału zdjęciowego i dokładnych wymagań klienta.

 

Odświeżanie starych zdjęć

Podana cena dotyczy zdjęcia przedstawionego powyżej. Jest to skan z odbitki, która utraciła właściwe barwy. Dokonano w nim korekcji kolorystycznej oraz usunięto plamy i przebarwienia. Koszt takiej usługi będzie tym wyższy, im większa będzie liczba i powierzchnia uszkodzeń wymagających interwencji graficznej. Przy większych zleceniach, takich jak skanowanie i obróbka całego rodzinnego archiwum, przewidujemy rabaty.